Zorunlu trafik sigortası primi nasıl hesaplanır?

Hamide Nazli
2 Nisan 2019

Zorunlu trafik sigortası Hazine Müsteşarlığınca daha önceden belirlenen ve ilan edilen tarife ve tavan primler üzerinden primlendirilir. Prim hesaplamasında üç etken bulunuyor. Aracın plaka ili, aracın türü ve aracın hasarsızlık kademesi. 

Bu üç faktöre göre Hazine Müsteşarlığı tavan fiyat tarifesini açıklar ve her ay belirli bir oranda bu fiyatlara zam eklenerek devam eder. Sigorta firmaları trafik sigortası için bu tavan prim tutarı üzerinde teklif veremez fakat daha altında bir teklif sunabilir. Belirlenmiş fiyat tarifesi üzerinden poliçenizin bir gecikmesi var ise her ay için %5’lik bir gecikme zammı da uygulanır.

Trafik sigortası primi neden yüksek çıkar?

Trafik sigortasında üç faktöre göre belirlenen tavan prim uygulaması olduğundan bahsettik.

  • Eğer araç plakanız istatistiklere göre kaza riski ve yüksek bir ile kayıtlı ise diğer az riskli illere göre biraz daha fazla çıkabilir.
  • Geçmiş kusurlu hasar kayıtlarınız trafik sigortanızın basamağını/kademesini belirler. 0. ve 8. basamaklar arasında bulunduğunuz kademenin ne olduğu ise trafik sigortası primini doğrudan ve büyük ölçüde etkileyen en önemli faktör. 0.basamak en hasarlı, 8. basamak ise en hasarsız kademe olup 8. kademedeyseniz en yüksek oranda hasarsızlık indirim hakkına sahip olduğunuz ve aynı tür araçlar içinde diğer tüm kademelere göre daha uygun prim ödediğiniz anlamına gelir.
  • Aracınızın türü de primi değiştiren büyük bir etken. Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, traktör, çekici, otobüs gibi her araç türü için karşı tarafa verilen zararlar limiti değişir. Bu limitler aracın karşı tarafa verebileceği zararın şiddeti, büyüklüğüne göre değişmekte ve sigorta primleri de buna göre değişkenlik gösterir.

Yani genel olarak bir motosiklet ve bir otobüsün karşı tarafa verebileceği zararın büyüklüğü değişken olacağı için poliçe limitleri değişmekte ve dolayısı ile primleri de farklı olmakta, otobüs için tavan prim motosiklete göre çok daha yukarıda olacaktır.

Hamide Nazli
2 Nisan 2019
Hamide Nazli
Hamide Nazli

İstanbul Üniversitesi Banka ve Sigortacılık mezunu. Lise yıllarından beri aktif olarak çalıştığı sigorta sektöründe deneyim kazandıktan sonra Enuygun’a Sigorta Uzmanı olarak katıldı. 2017 yılından beri sigorta kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmak için çalışıyor.

Yorum Yap