Aracımın kaskosu var, trafik sigortası da yaptırmalı mıyım?

Hamide Nazli
2 Nisan 2019

Kasko yalnızca sigortalanan araca ilişkin oluşabilecek riskleri teminat altına alır. Karşı tarafa yani üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve bedeni hasarlar sadece trafik sigortası tarafından karşılanır. Kaskonun içinde karşı tarafın hasarlarını karşılayan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı bulunsa dahi bu teminat zorunlu trafik sigortasının yerine ikame edilemez.

Çünkü İhtiyari Mali Mesuliyet teminatının devreye girmesi için kusurlu olunan kazada önce trafik sigortasının devreye girmesi gerekli. Bu hasar için zorunlu trafik sigortasının limiti yetmezse İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı devreye girecektir. Dolayısıyla trafik sigortası yaptırmanız gerekli ve yasal olarak da zorunlu. Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik sigortası olmayan araçların karayollarında kullanımı yasak. Kasko olmadan aracınızı kullanmak riskli ama mümkün, trafik sigortası olmadan aracın kullanımı ise yasak.

Aracımın kaskosu var, trafik sigortası da yaptırmalı mıyım?

Trafik sigortası ve kasko arasındaki farklar nelerdir?

Kasko ve trafik sigortası arasında bariz farklar bulunuyor. En büyük ayrım ise ikisinin teminat kapsamlarındaki farklılık.

  • Trafik sigortası zorunluyken kasko isteğe bağlı. 
  • Trafik sigortası kusurlu bir şekilde karşı tarafa verebileceğiniz maddi ve bedeni hasarları (yaralanma, maluliyet veya vefat) karşılarken kasko sizin aracınızın zararını teminat kapsamına alır. 
  • Kasko aracınızı yanma, çalınma, çarpışma ve doğal afetler gibi pek çok temel riske karşı güvence altına alırken yedek araç, yol yardım hizmeti gibi konfor sağlayan hizmetleri de içerir.
  • Kaskonuzda ihtiyacınız olmayan teminatları çıkararak daha ekonomik bir poliçe oluşturabilirsiniz fakat trafik sigortasının içeriği ve karşı tarafa verilen zarar limitleri tektir.
  • Trafik sigortasında primler tavan fiyat olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenirken, kaskoda ise primler sigorta şirketinin risk değerlendirmesine göre sigorta şirketi tarafından belirlenir. Tavan fiyat yani üst prim uygulaması sebebi ile farklı sigorta şirketlerinden benzer ya da çok yakın trafik sigortası tekliflerine denk gelme ihtimaliniz çok yüksekken kaskoda çok farklı primlerle karşılaşmanız olası.
  • Kasko trafik sigortasından farklı olarak isteğe bağlı iptal edilebilir. 
  • Trafik sigortasında her bir hasar için üst limit bulunurken kaskoda özel birkaç teminat haricinde onarımlar için limit belirlenmez. Eğer araç onarılamayacak durumda ise de araç sahibine aracın rayiç değeri ödenir ve kasko sonlanır. (Eğer bir araç kullanılmayacak durumdaysa yani pert olduysa trafik sigortası da sonlanacaktır.)
Hamide Nazli
2 Nisan 2019
Hamide Nazli
Hamide Nazli

İstanbul Üniversitesi Banka ve Sigortacılık mezunu. Lise yıllarından beri aktif olarak çalıştığı sigorta sektöründe deneyim kazandıktan sonra Enuygun’a Sigorta Uzmanı olarak katıldı. 2017 yılından beri sigorta kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmak için çalışıyor.

Yorum Yap