Araç sahipleri için pert durumu, beklenmedik ve istenmeyen bir olayla karşılaşıldığında endişe yaratan bir konudur. Trafik kazaları veya diğer büyük hasarlar, aracın kullanılamaz hale gelmesine ve onarım maliyetlerinin yüksek olmasına yol açabilir. İşte tam da bu noktada pert kasko sigortası devreye girer.

Araç sahipleri için pert kasko sigortası, olası hasarların getireceği mali yükü hafifletme konusunda önemli bir rol oynar. Trafik kazaları her zaman önlenebilir bir durum değildir ve bazen karşı tarafın kusuru, doğal etmenler veya kötü hava koşulları gibi nedenlerle hasarlar meydana gelebilir. Böylece, araç sahipleri trafikte oluşabilecek riskleri minimize ederek daha güvende hissederler. Araçların pert olması durumunda ise sigorta şirketlerinin farklı ödeme politikaları bulunabilir. Kimi şirketler aracın yeni değerini öderken, bazıları hasar anındaki piyasa rayiç bedelini tazminat olarak sunar. Pert araç işlemleri ve hesaplamalarıyla ilgili daha fazla bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz!

İçindekiler

Kaskoda pert ne demek?

kaskoda-pert-ne-demek

Eğer "Pert ne demek?" diye düşünüyorsanız, pert kasko, aracın ciddi bir şekilde hasar görmesi veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda devreye giren bir sigorta türüdür. Yani, aracınız kaza sonrası ya da başka bir nedenle büyük zarar gördüğünde, pert kasko sigortası işte tam da böyle anlarda size yardımcı olur. Pert aracı, kaza sonucu ciddi bir şekilde hasar görmüş ve onarım maliyetleri, aracın piyasa değerine yakın seviyede olan araçları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Maalesef, trafik kazaları her zaman önlenebilir bir durum değildir ve birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Kötü hava koşulları, doğal afetler veya diğer sürücülerin ihmali gibi nedenlerle araçlar pert durumuna gelebilir. Bu noktada, pert kasko sigortası devreye girer. Pert kasko sigortası, ağır hasar görmüş araçlar için özel olarak tasarlanmış bir sigorta türüdür. Kaza sonrası oluşan yüksek onarım maliyetleri ve aracın kaza geçmişi, bu tür araçların satılmasını ve kullanılmasını zorlaştırabilir. Pert kasko sigortası, araç sahiplerine bu tür mali yüklerden korunma ve hasarlı araçlarını daha kolay bir şekilde satma fırsatı sunar. Böylece, pert kasko sigortası, araç sahiplerine beklenmedik kazaların yol açabileceği mali risklere karşı bir güvence sağlar.

Pert total (tam hasarlı) nedir?

Pert total, bir aracın ciddi bir kaza sonucu hasar görmesi ve değerinin %70 veya daha fazla oranda kaybettiği durumları ifade eder. Bu tür araçlar genellikle "pert araç" veya "pert-total" olarak adlandırılır. Pert kaydı, aracın plakasına işlenen bir belge ile resmileştirilir ve araç sahipleri için önemli bir durumu temsil eder. Bu tür araçlar genellikle onarım maliyetleri, aracın sigorta değerine (rayiç değer) çok yakın olduğunda pert durumuna gelirler.

Sigorta şirketleri, aracın pert durumunu belirlediklerinde, hasarlı araç sahiplerine araçlarının değerini veya onarım maliyetini karşılamak için ödeme yaparlar. Pert total, araç sahiplerine ciddi kazaların finansal etkilerini hafifletme ve hasarlı araçlarını daha kolay bir şekilde satma fırsatı sunar. Aynı zamanda, pert araçlar, hurdaya çıkarılır, bu da sigorta şirketinin mal sahibine rayiç değer ödemesi yaparak sigortanın sonlanmasına yol açar. Bu tür araçlar, satılabilmeleri için uygun bir durumda bulunmazlar, bu nedenle satışları kolaylaşır. Böylece, pert kavramı sigorta sektöründe önemli bir yer tutar ve araç sahiplerine beklenmedik kaza durumlarında mali koruma sağlar.

Pert kaydı bulunan bir aracı kasko yaptırmadan önce, bir sigorta uzmanı veya eksperi ile görüşmek, aracınızın hasar durumu hakkında net bilgi almak ve uygun bir pert kasko teklifi almak önemlidir. Ayrıca, aracınızı sigortalatmadan önce tüm bakım ve onarımlarını eksiksiz bir şekilde yaptırdığınızdan emin olmalısınız. Böylece ağır hasar kayıtlı aracınızı güvence altına alabilirsiniz.

Pert olma durumunda eksper ve süreç nasıl ilerler?

pert-olma-durumunda-eksper-ve-surec-nasil-ilerler

Pert olma durumunda, hasarın tespiti ve süreç yönetimi için sigorta şirketleri genellikle bir eksperi görevlendirir. Eksper, aracın zarar gören parçalarını ve onarım maliyetlerini raporlayarak bu raporu sigorta şirketine sunar. Kaza tespit tutanağı tramer sistemine aktarıldıktan sonra, trafik kazası eksper raporu 3 iş günü içerisinde hazırlanır. Raporun incelenmesi sonucunda, aracın hasarının kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine yakın olduğu durumlarda, araç 'tam hasarlı' olarak kabul edilir.

Pert durumuyla ilgili anlaşmaya varıldığında ve maksimum teminat limiti aşılmadığında, sigorta rayiç bedeli belirlenir. Bu bedel, rayiç değerden zarar gören parçaların maliyeti düşüldükten sonra hesaplanır ve sigortalı kişiye ödenir. Ayrıca, pert durumunda olan araç sigorta şirketi tarafından alınır.

Pert durumunda aracın satış veya devir işlemleri sigortalı kişinin sorumluluğundadır ve bu süreçte sigorta masrafları artabilir. Her sigorta şirketi pert sürecini farklı şekillerde yönetebilir, bu nedenle sigorta poliçenizdeki şartları dikkatlice incelemeniz önemlidir.

Pert araç tespiti nasıl yapılır?

Bir aracın pert durumuna gelmesiyle ilgili bir kaza yaşanırsa, kazanın hemen ardından beş iş günü içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmak ve aracın eksper tarafından incelenmesini talep etmek gerekmektedir.

Bir aracın pert olup olmadığını belirlemek için bazı önemli adımlar atılır. İşte bu tespit sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair detaylar.

 • İlk adım, aracın ne kadar hasar aldığını belirlemektir. Bu değerlendirme, sigorta şirketi veya uzman ekspertiz tarafından yapılır. Hasarın türü, şiddeti ve onarım maliyeti bu aşamada göz önünde bulundurulur.
 • Ağır hasar kaydının %70 ve üzerinde olması, genellikle bir aracın pert olarak kabul edilmesi için yeterli bir sınır olarak kabul edilir. Ancak bu oran ülkeden ülkeye ve sigorta şirketinden sigorta şirketine farklılık gösterebilir.
 • Hasarın ciddiyetine ve karmaşıklığına bağlı olarak, sigorta şirketi ekspertiz hizmetlerini devreye sokar. Uzmanlar, aracın tamiri için gereken maliyeti ve onarım süresini değerlendirirler.
 • Tüm bu bilgilerin ışığında sigorta şirketi, aracın pert olup olmadığına karar verir. Eğer aracın onarım maliyeti, aracın rayiç değerine çok yakınsa veya bu değeri aşıyorsa, araç pert olarak kabul edilir.
 • Pert kararı verildiğinde, ilgili belgeler düzenlenir ve sigortalıya bildirilir. Bu belgeler, aracın artık kullanılamaz hale geldiğini ve sigorta şirketinin aracın rayiç değerini ödeyeceğini gösterir.

"Pert araç tespiti nasıl yapılır?" sorusu, hasarın türüne, hasarın şiddetine ve ülkenin yasal düzenlemelerine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak, araç pert değeri hesaplama sürecinde hasarın boyutunu ve onarım maliyetini değerlendiren uzmanlar tarafından belirlenir ve sigorta şirketi tarafından resmi olarak ilan edilir.

Aracın pert olması için hasar oranı nedir?

Pert kaydı, bir aracın kullanılamaz hale gelmesi ve hasarının %70 veya daha fazla olması durumunu ifade eder. Ancak ağır hasar kaydı, aracın hasarının %70'in altında olduğunu gösterir. Bir araç, ağır hasar kaydı bulunuyorsa, sadece maddi zararlar karşılandığında tekrar kullanılabilir hale gelebilir.

Kaskoda pert araç için tazminat tutarı nasıl belirlenir?

Kasko sigortasında pert araç için tazminat tutarı, genellikle sigorta poliçesinde belirtilen teminat bedeline dayalı olarak hesaplanır. Eğer aracınız kaza sonucu ağır hasar almış ve eksper raporuyla "perte çıkmış" olarak kabul edilmişse, sigorta şirketi poliçenizde belirtilen teminat miktarını ödemekle yükümlüdür.

Bu ödeme aracın piyasa değerini aşamaz. Sigorta şirketi, pert olan aracınız için ödeme yaparken, poliçenizde yazan teminat tutarından yüksek olmayacak şekilde aracın piyasa değerini esas alır. Bu, aracın kazadan önceki değerine dayalı bir hesaplamadır.

Pert kasko ödeme süresi ise eksperin kazaya ilişkin raporu teslim ettikten sonra başlar ve genellikle en geç 10 iş günü içinde ödeme yapılması gerekmektedir. Sigorta şirketi bu süreye uymakla yükümlüdür.

Kasko sigortası pert durumunda aracınıza ödeme yapar, ancak bu ödeme poliçede belirtilen teminat tutarı ve aracın piyasa değeri ile sınırlıdır. Bu nedenle kasko poliçenizin teminatlarını ve koşullarını dikkatlice incelemenin ehemmiyeti büyüktür.

Kasko pert aracın yüzde kaçını öder?

Araç eksper raporuyla "pert" olarak kabul edildiğinde, sigorta şirketi, poliçede belirtilen teminat bedelini öder. Bu ödeme miktarı, sigorta poliçesinde belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla aracın piyasa değeriyle uyumlu hale getirilir.

Pert olan aracın parasını sigorta ne kadar zamanda ödeme yapar?

Sigorta şirketleri, pert ihbarının sigortalı tarafından eksiksiz şekilde yapıldığı ve eksper raporunun teslim edildiği tarihten itibaren genellikle en geç 10 iş günü içinde pert ödemesini yaparlar. Bu süreç, sigortalının haklarını korumak ve hasarlı aracın onarımını ya da yerine yenisi alınmasını hızlı ve adil bir şekilde sağlamak amacıyla önem taşır.

Pert araç sigortalıya bırakılacaksa bu nasıl belirlenir?

Eksperler, hasarın boyutunu, aracın yaşını, markasını ve modelini göz önünde bulundurarak bu bedeli hesaplarlar. Aracın piyasa değeri ve hurda değeri arasındaki fark, sigorta şirketinin tazminatını oluşturur. Hasarlı araç sahibi, pert bedeli üzerinden tazminat alarak aracını sigorta şirketine bırakabilir veya hasarlı aracı kendisi satmayı tercih edebilir. Her iki durumda da pert veya hurda bedeli, tazminatın hesaplanmasındaki rolü son derece önemlidir.

Pert araç kaskosu ile sağlanan avantajlar neler?

pert-arac-kaskosu-ile-saglanan-avantajlar-neler

Pert kasko yaptırmanın avantajları oldukça çeşitli ve araç sahipleri için büyük bir güvence sunar. Özellikle büyük ve yoğun trafikli şehirlerde, kaza riski her zaman yüksektir. İşte pert kaskonun sunduğu avantajlar:

 • Büyük hasarlar sonucu aracınızın onarım, servis ve çekici gibi masrafları oldukça yüksek olabilir. Pert kasko yaptırdığınızda, bu tür maddi yüklerle baş etme endişesi taşımanıza gerek kalmaz.

 • Pert kasko ile aracınıza ücretsiz ekspertiz hizmeti sunulur. Bu, aracınızın hasarının doğru bir şekilde değerlendirilmesini ve gerektiğinde onarılmasını veya tazmin edilmesini sağlar.

 • Pert kasko, aracınızın geçmişteki kaza durumunu dikkate almaz. Sadece yeni kaza risklerine karşı güvence sağlar. Bu, aracınızı satarken alıcı bulma konusunda avantaj sağlar.

 • Pert kasko, yalnızca kazalara değil, aynı zamanda hırsızlık, deprem, yangın gibi diğer risklere karşı da koruma sağlar. Bu, aracınızın güvende olduğunu bilmek isteyenler için önemlidir.

 • Sıfır bir araç ilk poliçe döneminde pert olursa, ilgili aracın güncel piyasa değeri üzerinden ödeme yapılır. Bu da sıfır araç sahiplerine büyük bir avantaj sağlar.

 • Pert kasko ile aracınızın alım-satım değeri artar. Çünkü araç, potansiyel alıcılar için daha güvenli ve korunaklı hale gelir.

Pert kasko yaptırmak araç sahipleri için finansal güvenlik sağlar ve beklenmedik durumlar karşısında hazırlıklı olmalarını sağlar. Bu avantajlar, araç sahiplerinin günlük sürüşlerini daha huzurlu ve güvende hissetmelerine yardımcı olur.


cigdemozdogan
Çiğdem Özdoğan
30 Yazı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olduktan sonra, 2002 yılından bu yana Sigorta sektöründe farklı yöneticilik kademelerinde görev aldı. Bugüne kadar sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük kadrolarında Satış, Acente Yönetim, Eğitim & Kalite, Digital Pazarlama ve Çağrı merkezi alanlarında uzmanlığını geliştiren Çiğdem, Wingie Enuygun Grup bünyesinde Sigorta Direktörü olarak görev alıyor. Çiğdem, Enuygun Sigorta’nın temsilciliğini yaptığı sigorta şirketleri ile ilişkilerini de yürüterek, Enuygun Sigorta'nın insurtech yöntemlerini daha yoğun kullandığı ve müşterilerine en iyi sigorta deneyimini yaşattığı sürekli gelişen ve büyüyen bir organizasyon yaratmayı hedefliyor.
Popüler Yazılar
Kaskolu araç pert olursa ne olur?
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991602
Otomatik BES için maaşınızdan ne kadar kesinti yapılacak?
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991560
Kasko hasarsızlık indiriminin bozulmadığı haller nelerdir
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991220
Özel diş tedavisi de SGK kapsamına giriyor
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991112
Popüler Sigorta Yazıları
Uzman Yazarlar