Hangi Sigortaları Yaptırmak Zorunlu?

Hamide Nazli
2 Nisan 2019

Trafikte kullanılan araçlar için trafik sigortası yani Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası yaptırılması zorunludur. Trafik sigortası karşı tarafa verilen hasarları belirtilen teminat limitleri kadar karşılar. Deprem sonrası yaşanabilecek hasarlar için konut sahiplerinin Doğal Afet Sigortaları Kurumu Zorunlu Deprem Sigortası DASK yaptırması zorunludur. Deprem sebebi ile konutun yıkılması halinde poliçede belirtilen teminat limiti ile tazminat ödenir. Deprem teminatı konutun yeri ve metrekaresine göre belirlenir. Bazı meslek gruplarının da faaliyet göstermek için zorunlu olarak mesleki sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortaları doktor, diş hekimi, eczacı, mühendis, mimar vb. meslek sahiplerinin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken yetersiz veya hatalı işlem sebebiyle üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tazminatı teminat limitleri kadar karşılar.

Hamide Nazli
2 Nisan 2019
Hamide Nazli
Hamide Nazli

İstanbul Üniversitesi Banka ve Sigortacılık mezunu. Lise yıllarından beri aktif olarak çalıştığı sigorta sektöründe deneyim kazandıktan sonra Enuygun’a Sigorta Uzmanı olarak katıldı. 2017 yılından beri sigorta kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmak için çalışıyor.

Yorum Yap