Temel Sigorta Türleri

Çiğdem Özdoğan
4 Temmuz 2023

Sigorta, günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz beklenmedik olaylara karşı maddi güvence sağlayan önemli bir araçtır. Sigorta poliçeleri, çeşitli risklere karşı korunmamızı ve olası zararları en aza indirmemizi sağlar. Sigorta dünyası geniş bir yelpazeye sahiptir.

Temel sigorta türleri, çeşitli risklere karşı maddi güvence sağlamak amacıyla geliştirilmiş sigorta poliçelerini kapsar. Bu sigorta türleri, kişilerin ve işletmelerin çeşitli alanlarda karşılaşabileceği risklere karşı finansal koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. İşte temel sigorta türleri:

  1. Sağlık Sigortası (Tamamlayıcı Sağlık ve Özel Sağlık)
  2. Zorunlu Trafik Sigortası
  3. Kasko Sigortası
  4. Konut Sigortası
  5. DASK (Deprem Sigortası)
  6. İş Yeri Sigortası
  7. Seyahat Sağlık Sigortası

1- Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası, bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran ve sağlık hizmetleri maliyetlerini karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Sağlık sigortası, rutin sağlık kontrollerinin yanı sıra beklenmedik hastalık, acil durum, ameliyat veya yaralanmalara karşı finansal koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Sağlık sigortası kendi içerisinde de ikiye ayrılır;

  • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası: Tamamlayıcı sağlık sigortası, mevcut sosyal sağlık güvencesi kapsamının dışında kalan masrafları karşılamak amacıyla satın alabileceğiniz bir sigorta türüdür. Sosyal güvencenizin kapsamının dışında kalan harcamaları karşılamaya yardımcı olur ve sınırladığı hizmetleri genişleterek ek bir güvence sağlar.
  • Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortası, bireylerin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve geniş bir şekilde erişim sağlamak için satın aldıkları özel bir sigorta türüdür. Özel sağlık sigortası poliçeleri, sigortalının ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak çeşitli kapsamlar sunabilir. Özel sağlık sigortası, temel sağlık sigortasının sunduğu kapsamı genişleterek, ağırlıklı A ve A+ özel sağlık kurumları kullanımını tercih eden kişilere daha hızlı hizmet almayı amaçlar.

2- Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu trafik sigortası, bir aracın trafiğe çıkabilmesi için yasal olarak sahip olması gereken bir sigorta türüdür. Temel amacı, trafik kazalarında karşı tarafa verilebilecek maddi veya bedeni zararları karşılamaktır.

Trafik sigortası tavan primleri, aracın türü, plaka ili ve hasarsızlık kademesi faktörlerine bağlı olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir, her yıl yenilenmesi gereken bir sigorta türüdür.

Her araç sahibi, yasal düzenlemelere uyarak aracını trafiğe çıkarmadan önce bu sigortayı yaptırmak zorundadır. Böylece, olası bir kazada karşı tarafa verilebilecek maddi veya bedeni zararlar, sigorta şirketi tarafından tazmin edilir ve mağdur olan kişilerin hakları korunmuş olur.

3- Kasko Sigortası

Kasko sigortası temel olarak, aracın hırsızlık, kaza, yangın ve doğal afetler gibi beklenmedik durumlar sonucunda meydana gelebilecek zararları karşılamayı hedefler ve aracı bu ve benzeri risklere karşı güvence altına almak amacıyla yapılan bir sigorta türüdür.  Kasko, araç sahiplerinin maddi kayıplarını en aza indirmeyi ve araçta meydana gelebilecek hasarların tazmin edilmesini amaçlar.

Kasko kapsamında araç sahibi, poliçede belirtilen prim tutarını öder ve sigorta şirketi ile bir sözleşme yapar. Sigorta poliçesine göre, beklenmedik olaylar sonucunda, aracın kasko poliçesi teminatlarına dahil olan beklenmedik bir olaydan dolayı onarım masrafları veya onarım söz konusu olmayacak ise piyasa değerinin sigorta şirketi tarafından karşılanması söz konusudur. Kasko, araç sahipleri için zorunlu bir sigorta türü olmamakla birlikte, genellikle tercih edilen bir sigorta türüdür.

4- Konut Sigortası

Konut Sigortası, konutunuzda deprem, hırsızlık, sel, yangın gibi beklenmedik durumlar sonucunda meydana gelebilecek maddi zararlara karşı korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür.

Ev sahiplerinin, konutlarının yangın, hırsızlık, sel, deprem gibi beklenmedik olaylar sonucunda meydana gelebilecek zararlarda maddi kayıplarını en aza indirmek ve konutlarını güvence altına almak için tercih ettiği bir sigorta türü olup; kiracılar için de sadece eşyalar konut sigortası ile güvence altına alınabilmektedir.

Konut Sigortası, ev sahibi ya da kiracı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme niteliğindedir. Poliçe kapsamına göre, yangın, hırsızlık, sel, su baskını deprem gibi riskler sonucunda meydana gelen maddi zararlar sigorta şirketi tarafından tazmin edilir. Ayrıca, poliçeye ek olarak farklı isteğe bağlı teminatlar da eklenebilir. Bu teminatlar arasında cam kırılması, elektronik cihaz teminatı gibi ekstra korumalar yer alabilir.

Konut Sigortası, poliçe sahiplerine birçok avantaj sağlar. Bunlar arasında evde meydana gelebilecek hasarların tamir masraflarının karşılanması, çalınan veya zarar gören eşyaların değerinin ödenmesi gibi avantajlar yer alır.

5- DASK (Zorunlu Deprem Sigortası)

DASK, Türkiye'de meydana gelebilecek depremlerden kaynaklı yapı hasarlarının finansal etkilerini hafifletmek amacıyla oluşturulmuş bir sigorta türüdür. Türkiye'de yaşanan depremler ve bu depremlerin yol açtığı hasarlar göz önüne alınarak, vatandaşların deprem riskine karşı korunmaları ve olası zararları karşılayabilmeleri için DASK zorunlu hale getirilmiştir.

Yaşanan depremler ve bu depremlerin yol açtığı zararlar göz önünde bulundurularak, deprem riskine karşı korunma, olası hasarları karşılayabilmek adına DASK zorunlu hale getirilen bir sigorta çeşidi oldu.

DASK, ev sahiplerine, deprem kaynaklı yapı hasarlarına karşı maddi güvence sağlar. Bu sigorta, konutlarda deprem veya deprem etkisi ile oluşabilecek patlama,tsunami gibi riskler sebebi ile yapıların hasar görmesi durumunda, onarım ve yeniden inşa süreçlerinde finansal destek sunar.

DASK kapsamında, deprem sigortası primi, sigortalanacak konutun metrekaresi ve bulunduğu deprem risk bölgesine göre Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından belirlenir.

6- İş Yeri Sigortası

İş yeri sigortası, bir işletmenin veya işverenin faaliyetleri sırasında oluşabilecek risklere karşı koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, iş yerinin fiziksel varlıklarını, malzemelerini, ekipmanlarını ve işletmenin sorumluluklarını kapsayarak işletme sahibini maddi kayıplara karşı güvence altına alır.

7- Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sağlık sigortası, yolculuk esnasında seyahat eden kişinin beklenmedik ve ani bir sağlık sorunu yaşaması durumundaki tedavi masraflarını güvence altına alarak aynı zamanda, eğer istenirse poliçeye ekletilerek hırsızlık, bagaj kaybı, gibi durumlarda da finansal güvence sağlayabilen bir sigorta türüdür. Seyahat sağlık sigortası, seyahat süresi boyunca seyahat eden kişiyi beklenmedik durumlar karşısında korur ve seyahatin bitmesi ile sonlanır. Sigorta kapsamı, kişinin tercihine bağlı olarak farklı seçenekleri içerebilir.

Seyahat sağlık sigortası, kişinin seyahat deneyimini güvence altına alarak beklenmedik durumlar karşısında mali açıdan destek sağlar. Bu sigorta türü, seyahat eden kişinin kendisini ve seyahat planını korumak için önemli bir araçtır. Seyahat ederken olası risklere karşı hazırlıklı olmak ve güvence altında seyahat etmek isteyenler için seyahat sağlık sigortası büyük bir önem taşır. 

Çiğdem Özdoğan
4 Temmuz 2023
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olduktan sonra, 2002 yılından bu yana Sigorta sektöründe farklı yöneticilik kademelerinde görev aldı. Bugüne kadar sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük kadrolarında Satış, Acente Yönetim, Eğitim & Kalite, Digital Pazarlama ve Çağrı merkezi alanlarında uzmanlığını geliştiren Çiğdem, Wingie Enuygun Grup bünyesinde Sigorta Direktörü olarak görev alıyor. Çiğdem, Enuygun Sigorta’nın temsilciliğini yaptığı sigorta şirketleri ile ilişkilerini de yürüterek, Enuygun Sigorta'nın insurtech yöntemlerini daha yoğun kullandığı ve müşterilerine en iyi sigorta deneyimini yaşattığı sürekli gelişen ve büyüyen bir organizasyon yaratmayı hedefliyor.

Yorum Yap