Sigorta, Prim, Poliçe, Teminat Gibi Kavramlar Ne Anlama Geliyor?

Hamide Nazli
2 Nisan 2019

Sigorta; aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan tüzel ya da kişilerin, belirli bir miktar prim yani para ödemesi yoluyla toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada ve tazmin etmede kullanıldığı, bir risk karşılama sistemidir.

Prim; sigortalanan bir riske, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olarak, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen ya da ödenecek olan tutardır.

Poliçe; poliçe üzerindeki yasal hak ve yükümlülüklerin devrinin yazılı olduğu sözleşmedir.

Teminat; sigortaya konu olan ve belirli bir prim üzerinden sigortalanan şeyin kısmen ya da tamamen hasarlanması sonucunda , hasarın, poliçe şartları dahilinde tazmin edileceği konusunda sigortacının , sigortalıya ya da sigortadan menfaat sahibi olan kişiyi verdiği garantidir.

Hamide Nazli
2 Nisan 2019
Hamide Nazli
Hamide Nazli

İstanbul Üniversitesi Banka ve Sigortacılık mezunu. Lise yıllarından beri aktif olarak çalıştığı sigorta sektöründe deneyim kazandıktan sonra Enuygun’a Sigorta Uzmanı olarak katıldı. 2017 yılından beri sigorta kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmak için çalışıyor.

Yorum Yap