Sigorta primi, çalışanlar ve işverenler için hayati öneme sahip olan bir konudur. Sağlık hizmetleri, emeklilik planları ve özel sigorta kapsamında ödenen bu primler, birçok kişi tarafından merak edilen ve önemli detaylardır. Bu yazıda, sigorta primi ile ilgili en temel sorulara detaylı cevaplar sunarak, konuyu aydınlatmayı hedefliyoruz. Sigorta priminin ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve neden önemli olduğu gibi konuları ele alarak, sizler için derlediğimiz bu yazımızda kapsamlı bir bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz. İşte detaylar!

 

Sigorta primi hakkında uzmanla görüşen müşteri

Sigorta primi ne demek?

Sigorta primi, işverenlerin çalışanlar adına devlete ödediği bir ücrettir ve temel olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma ve emeklilik hakkı kazanma gibi hakların teminatıdır. İki temel anlamda kullanılan prim kavramı, işverenin SGK'ya ödemekle yükümlü olduğu bedel ve sigortalının sigorta şirketlerine ödemesi gereken ücret olarak karşımıza çıkar. Sigorta primi, çalışanların sosyal güvence sistemi kapsamında sağlık hizmetlerinden ve emeklilik haklarından faydalanabilmesi için ödenen önemli bir ücrettir.

İşveren sigorta primi ne demek?

İşveren sigorta primi, işverenlerin çalışanların sağlık hizmetlerinden ve ileride emekli olabilmeleri için düzenli olarak devlete ödediği teminat ücretidir. Bu ödemeler, çalışanların sosyal güvence sisteminden faydalanabilmesi için önemlidir ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. İşverenlerin yanı sıra, isteğe bağlı olarak bireysel olarak da sigorta primi ödenebilir. Özetle, işveren sigorta primi, çalışanların sosyal güvence haklarına katkı sağlayan önemli bir mali yükümlülüğü ifade eder.

Özel sigorta primi ne demek?

Özel sigorta primi, sigortalıların beklenmedik durumlar karşısında kendilerini güvence altına almak ve sigorta şirketinin sunduğu hizmetlerden yararlanabilmek için ödedikleri bedeldir. Bu prim, sigorta poliçesinde belirtilen teminatlara göre düzenli olarak ödenir ve satın alınan risklerin karşılığında sigorta şirketine ödenir. Özel sigorta primi, sigortalının belirli risklere karşı korunma sağlamak amacıyla ödediği düzenli bir ücrettir.

Sigorta değeri ne demek?

Sigorta değeri, sigorta poliçesinde belirtilen risklere karşı sağlanan korumanın karşılığında sigorta yaptıran tarafından belirlenen tutardır. Bu tutar, sigortadan faydalanabilmek için düzenli olarak ödenmesi gereken sigorta prim bedelini içerir. Sigorta şirketi, bu primlerin yanı sıra maliyet ve komisyonları da hesaba katarak sigorta değerini belirler. 

Sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmemesi durumunda sigorta sözleşmesi askıya alınabilir ve olası risklerin gerçekleşmesi durumunda sigorta hizmetinden yararlanılamaz. Sigorta değerinin belirlenmesi ve primlerin zamanında ödenmesi, sigorta sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi açısından ehemmiyeti yüksektir.

Sigorta prim oranları nelerdir?

Sigorta prim oranları, vatandaşların sosyal devlet hizmetlerinden yararlanabilmesi adına belirlenen oranlardır. İşveren payı ve işçi payı olarak ikiye ayrılır. İşveren tarafından ödenen prim, işçi maaşından kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Prim oranları, kanunlarla belirlenmiş ve sabitlenmiştir. İşveren sigorta primi, işverenin eksiksiz ve düzenli olarak devlete ödemekle yükümlü olduğu teminat ücretidir. 

Çalışanın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi ve emekli olabilmesi için işveren tarafından ödenen bu prim, işçinin maaşından kesilir ve devlete ödenir. Sigorta primi oranları, işveren ve işçi payları olarak belirlenmiş ve sigorta türlerine göre farklılık gösterebilir.

 • 4/A sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları için işveren payı %1 ile %6,5 arasında değişirken, malullük, yaşlılık ve ölüm durumları için işçi payı %9, işveren payı ise %11'dir, toplamda %20'yi bulur.

 • Genel sağlık sigortası için sigortalı payı %5, işveren payı %7,5 olarak belirlenmiş olup, toplam prim oranı %12,5 olarak hesaplanır.

 • İşsizlik sigortası prim oranları ise sigortalı payı %1, işveren payı ise %21 ile %27,5 arasında değişir, toplamda %37,5 ile %43 arasında bir değer alır.

 • 4/B kapsamında sigortalıların prim oranları ise kısa vadeli sigorta kolları için %1 ile %6,5 arasında değişirken, malullük, yaşlılık ve ölüm durumları için %20, genel sağlık sigortası için %12,5 olarak belirlenmiş olup, toplamda %33,5 ile %39 arasında değişmektedir.

 • İsteğe bağlı sigortalılar için ise malullük, yaşlılık ve ölüm için %20, sağlık sigortası için ise gelirlerinin %12'sini öderler.

Bu oranlar sigorta sistemlerinin işleyişinde temel bir rol oynamaktadır ve işverenler ile çalışanlar arasındaki mali yükümlülüklerin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Sigorta primini etkileyen faktörler nelerdir?

Sigorta primini etkileyen faktörler birçok unsurdan oluşur. Sigortanın türü, korunan risklerin boyutu ve poliçenin kapsamı, prim tutarını doğrudan etkiler. Özellikle ek teminatların dahil edildiği poliçelerde fiyatlar artabilir. Ayrıca, sigorta branşlarına bağlı olarak sunulan hizmetlerin doğası da primler üzerinde belirleyici bir rol oynar. Sigorta primlerini etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sigorta çeşidi ve teminat durumları

 • Sigortalının kişisel bilgileri (yaş, cinsiyet, meslek, yaşanılan şehir gibi)

 • Sigorta yapılmak istenen kurum veya ürün

 • Poliçenin kapsamı ve ek teminatlar

 • Korunan risklerin boyutu

 • Sigortanın türü

 • Sunulan hizmetlerin doğası

Bu faktörlerin tümü sigorta primlerinin belirlenmesinde etkilidir ve sigorta almak isteyenlerin dikkate alması gereken önemli unsurlardır.

DASK prim hesaplanırken nelere dikkat edilir?

DASK primi hesaplanırken dikkate alınması gereken önemli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Binanın yaşı

 • Binanın bulunduğu deprem bölgesi

 • Binanın büyüklüğü

 • Binanın yapısının tarzı

 • Sahip olduğu kat sayısı

Bu faktörler, DASK priminin belirlenmesinde etkili olan ana unsurlardır ve sigorta almak isteyenlerin öncelikle göz önünde bulundurması gereken detaylardır.

Zorunlu Deprem Sigortası teklifi alma süreci oldukça basit ve hızlıdır. Tüm adımları kolayca takip ederek, ihtiyacınıza uygun seçeneği hızlıca bulabilirsiniz. Konutunuzu depreme karşı korumak için tek yapmanız gereken, online olarak teklif almak için sayfamızı ziyaret etmek. DASK sigorta teklifi almak için hemen tıklayın ve konutunuzu güvence altına alın!

Konut sigortası primi hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Konut sigortası primi hesaplanırken önemli unsurlar bulunmaktadır ve bu unsurlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Binanın yaşı

 • Sahip olduğu kat sayısı

 • Binanın büyüklüğü

 • Bulunduğu doğal afet bölgesi

 • Binanın bulunduğu il

 • Sigortalanılacak eşya sayısı ve özellikleri

 • Dekorasyon giderleri

 • Binanın yapı tarzı

Bu faktörler konut sigortası priminin belirlenmesinde etkili olan ana unsurlardır ve sigorta almak isteyenlerin dikkate alması gereken detaylardır.

Sağlık sigortası primi hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Sağlık sigortası primi hesaplanırken dikkate alınması gereken önemli unsurlar şunlardır:

 • Doğum

 • Sağlık sigortası yaptırılacak kişinin yaşı

 • Sağlık sigortası yaptırılacak kişinin cinsiyeti

 • Sağlık sigortası yaptırılacak kişinin mesleği

 • Ek teminatlar

 • Ayakta ya da yatarak tedavi seçenekleri

 • Sahip olunan genetik hastalıklar

 • Sigorta yapılacak kişinin genel sağlık durumu

 • SGK’ya bağlı genel sağlık sigortasının varlığı

Bu faktörler, sağlık sigortası priminin belirlenmesinde kritik rol oynar ve sigorta almayı düşünen kişilerin dikkate alması gereken önemli detaylardır.

Özel sağlık sigortası seçeneklerini kolayca karşılaştırın ve ihtiyacınıza en uygun olanı bulun! ENUYGUN Sigorta'nın sunduğu online platform sayesinde, farklı sağlık sigortası seçeneklerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ardından, size en uygun olanı seçerek online sağlık sigortası başvurusu yapabilirsiniz. Hemen başvurun ve sağlığınızı güvence altına alın!

Taşıt sigortası primi hesaplanırken nelere dikkat edilir?

Araç sigortası primi hesaplanırken dikkate alınması gereken önemli unsurlar şunlardır:

 • Kasko sigortasında ek teminatlar

 • Sürücünün deneyimi

 • Sürücünün mesleği

 • Sürücünün yaşı

 • Trafiğe çıkılacak şehir

 • ;Hasar geçmişi

 • Hasar talep sayısı

 • Araç yaşı

 • Aracın modeli

 • Aracın markası

Bu faktörler, taşıt sigortası priminin belirlenmesinde büyük önem taşır ve sigorta almak isteyen kişilerin bu detayları göz önünde bulundurması önemlidir.

Prim günü hesaplanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Prim günü hesaplaması, sigortalının çalışma durumuna ve işten ayrılma veya işe başlama tarihlerine göre belirlenir. Özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Bir ay içinde tam çalışan sigortalıların prim gün sayısı, o ayın kaç günü olduğuna bakılmaksızın 30 gün olarak hesaplanır.

 • İşe giriş tarihleri ayın başında olmayan sigortalıların prim günleri, o ayın kaç günü olduğuna göre parmak hesabıyla belirlenir.

 • İşten ayrılan sigortalıların prim günleri, işten ayrılma tarihleri ve o ayın kaç günü olduğuna bakılarak parmak hesabıyla hesaplanır. Ancak işten ayrıldığı son gün işi bırakanlar için bu kural geçerli değildir.

 • İşe başlayıp ayrılan sigortalıların prim günleri, işe giriş ve çıkış tarihleri üzerinden belirlenir.

 • İzin, istirahat veya disiplin cezası gibi durumlarla faaliyetine ara veren sigortalıların prim günü hesaplaması, bu sürelerde ücret alınmadığı günlerin çıkarılmasıyla yapılır.

 • Hafta tatili dahil olmak üzere çalışılan günlerde ücret alınması durumunda, bu günlerin prim günü hesaplamasına dahil edilmesi gereklidir.

 • Prim günü hesaplaması, SGK mevzuatında belirtilen kurallara göre yapılır ve sigortalının faaliyet gösterdiği günler toplanarak belirlenir.

 • İşe başlama veya ayrılma tarihleri, hafta tatili gibi durumlar göz önünde bulundurularak prim günü hesaplaması yapılır.

Bu süreçte, sigortalının çalışma durumu, işe başlama ve ayrılma tarihleri, izin, istirahat gibi durumlar dikkate alınır. Prim günü hesaplama işlemi sigortalının çalışma durumuna ve SGK mevzuatındaki kurallara göre belirlenir.

Sigorta teklifi alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde incelediğimiz "En iyi sigorta teklifini bulmak için nelere dikkat etmeliyiz?" başlıklı makalemizi okumayı unutmayın! Hemen tıklayın!

Asgari ücretin sigorta prim ücreti ne kadar?

Asgari ücretli bir çalışan için sigorta prim ücreti, hem işveren hem de işçi payı olmak üzere farklı şekillerde hesaplanır. SGK primi, işçi için %14 oranında uygulanırken, işveren için %15,5 olarak belirlenmiştir. İşsizlik sigortası için ise işçinin %1'i kadar kesinti yapılırken, işverenin payı %2'dir. Asgari ücretli bir çalışanın sigorta prim ücreti, hem işverenin hem de işçinin payıyla birlikte hesaplanarak belirlenir. Bu kesintiler, güvence altına alınan sosyal haklar için önemli bir kaynaktır ve SGK tarafından belirlenen oranlar doğrultusunda ödenir.

2024 sigorta primine esas olan taban ve tavan ücretleri nelerdir?

2024 yılında sigorta primine esas olan taban ve tavan ücretler belirlenmiştir. SGK taban ücreti 20.002,50 TL, SGK tavan ücreti ise 150.018,90 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretler, sigorta primlerinin hesaplanmasında temel alınan önemli referans noktaları oluşturur. Taban ve tavan ücretlerin belirlenmesi, sigorta primlerinin adil ve dengeli bir şekilde hesaplanmasına katkı sağlar.

Sigorta primi nasıl sorgulanır?

Sigorta primi sorgulama işlemi oldukça kolaydır ve çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir:

 • Sigorta priminizi sorgulamak için 170 hattını arayabilirsiniz. Bu hattı arayarak sigorta primi hakkında bilgi alabilirsiniz.

 •  E-devlet sistemine giriş yaparak SGK kurum sayfasına erişim sağlayabilirsiniz. Ardından SGK tescil ve hizmet dökümü/İş yeri unvan listesi üzerinden sigorta hizmet dökümünü görüntüleyebilirsiniz. Bu döküm içerisinde sigorta primi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 •  E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, arama kutucuğuna "prim borcu" yazarak Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama bağlantısına ulaşabilirsiniz. Bu bağlantıyı kullanarak sigorta prim borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak sigorta priminizi kolaylıkla sorgulayabilirsiniz.

Sigorta primi ne zaman ödenir?

Sigorta primi ödeme zamanı, sigorta kollarına göre değişiklik gösterebilir. Asgari ücretli çalışanların sigorta primleri genellikle çalışanın maaşı ödenmeden önce ödenir. Diğer sigorta kollarında ise primler genellikle ilgili ayın son gününe kadar ödenmelidir. Ancak, ayın son günü tatil gününe denk gelirse, ödeme takip eden ilk iş gününde yapılabilir. Bu nedenle, sigorta primlerinin ödenme zamanı, genellikle ayın son gününe kadar veya en geç takip eden ayın ilk iş gününe kadar olabilir.

Sigorta primleri, finansal geleceğimizi güvence altına almanın temel taşlarından biridir. Primlerinizi düzenli olarak takip etmek ve ödemelerinizi zamanında yapmak, sizin ve sevdiklerinizin geleceğini korumak için önemlidir. Sigorta primlerinizle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size en uygun sigorta çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunmak için buradayız. Güvencenizi sağlamlaştırmak için adım atın ve geleceğinizi bugünden koruyun!


cigdemozdogan
Çiğdem Özdoğan
30 Yazı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olduktan sonra, 2002 yılından bu yana Sigorta sektöründe farklı yöneticilik kademelerinde görev aldı. Bugüne kadar sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük kadrolarında Satış, Acente Yönetim, Eğitim & Kalite, Digital Pazarlama ve Çağrı merkezi alanlarında uzmanlığını geliştiren Çiğdem, Wingie Enuygun Grup bünyesinde Sigorta Direktörü olarak görev alıyor. Çiğdem, Enuygun Sigorta’nın temsilciliğini yaptığı sigorta şirketleri ile ilişkilerini de yürüterek, Enuygun Sigorta'nın insurtech yöntemlerini daha yoğun kullandığı ve müşterilerine en iyi sigorta deneyimini yaşattığı sürekli gelişen ve büyüyen bir organizasyon yaratmayı hedefliyor.
Popüler Yazılar
Kaskolu araç pert olursa ne olur?
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991602
Otomatik BES için maaşınızdan ne kadar kesinti yapılacak?
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991560
Kasko hasarsızlık indiriminin bozulmadığı haller nelerdir
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991220
Özel diş tedavisi de SGK kapsamına giriyor
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991112
Popüler Sigorta Yazıları
Uzman Yazarlar