Aracınızla karıştığınız bir kaza sonrasında oluşacak hasar anında yapılacak işlemler vardır. Bu işlemleri hatalı ya da eksik yapmanız durumunda tazminat vs gibi talepleriniz karşılanmayabilir. Bunun için şu hususlara dikkat etmeniz gerekir. 

Sigortalı veya sigorta ettiren, poliçede belirtilen rizikolardan birinin gerçekleşmesi halinde hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunmalı ve sigortalı değilmiş gibi hareket ederek hasardan haberdar olur olmaz hasarı azaltıcı her türlü tedbirleri almalıdır.

Ayrıca, hasarın meydana geliş nedeninin bilinebilmesi ve buna ilişkin deliller ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı gerekli bilgi ve belgeleri sigortacıya veya sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerine gecikmeksizin temin etmeli, bu kişilerin sigorta kapsamında yer alan şeylerde ve bunlara ilişkin belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermeli, sigorta konusu riziko ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri var ise bunları sigortacıya bildirmelidir.

Karşı tarafa verilen zarar sözkonusu ise: Maddi Hasarlarda * Poliçe (aslı veya fotokopisi) * Kaza zabtı (aslı veya onaylı sureti) * Alkol raporu * Sürücü ehliyetnamesi * Onarım faturaları * Aracın hasarlı halini gösteren resim (3.şahıs aracının) * Aracın tescil belge fotokopisi (3.şahıs aracının)

Ölüm veya Yaralanma Hasarlarında * Kaza zaptı (aslı veya onaylı sureti) * Alkol raporu * Sürücü ehliyetnamesi * Veraset ilanı * Nüfus aile kaydı * Ölüm raporu (savcılık veya adli tabib) * Hastane kat ’i raporu (yaralanmalarda) * Hastane tedavi masraf makbuzları (yaralanmalarda) evraklarının hazırlanması gerekir.


tugbahacibayramoglu
Tuğba Hacıbayramoğlu
53 Yazı
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik mezunu. Yine Marmara Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.
Popüler Yazılar
Kaskolu araç pert olursa ne olur?
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991602
Otomatik BES için maaşınızdan ne kadar kesinti yapılacak?
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991560
Kasko hasarsızlık indiriminin bozulmadığı haller nelerdir
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991220
Özel diş tedavisi de SGK kapsamına giriyor
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991112
Popüler Sigorta Yazıları
Uzman Yazarlar