Hekimler, mesleki hizmetleri sırasında herhangi bir dikkatsizlik veya ihmal sonucu oluşabilecek hataların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinin farkındadır. Bu hatalar bazen hastaların hayatını tehlikeye atabilir. Dolayısıyla hekimler, hastalarının güvenliğini sağlamak için büyük bir sorumluluk taşırlar. Ancak bu durumda olası hataların kaçınılmaz olduğu gerçeği, hekimlerin sıklıkla büyük tepkilerle karşılaşmasına neden olabilir. Bu durumda, Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası veya diğer adıyla Zorunlu Hekim Sigortası devreye girerek, hekimlerin sıklıkla büyük tepkilerle karşılaşmasına neden olan olası hataların önlenmesinde önemli bir rol üstlenir. 

Bu sigorta türü, hekimlere sağlık hizmeti verdiği süreç içerisinder meydana gelebilecek olası hataların finansal sonuçlarına karşı koruma sağlar. Bu yazımızda, hekim mesleki sorumluluk sigortasının ne olduğunu, ne tür teminatlar sunduğunu ve fiyatlandırma prensiplerini açıklayacağız. Hekimler i, hem hastalarının güvenliğini hem de kendi finansal güvenliklerini koruma konusunda daha bilinçli kararlar alabilirler!

İçindekiler

Hekim mesleki sorumluluk sigortası nedir?

hekim

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, tam adıyla Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sağlık profesyonelleri için büyük bir öneme sahip bir sigorta türüdür. Bu sigorta, hekimlerin mesleki uygulamaları sırasında meydana gelebilecek istem dışı davranışlar ve hatalardan kaynaklanan zararları finansal açıdan karşılar. Hekim mesleki sorumluluk sigortası, özellikle bir ihmal veya hata sonucu hastanın yaralanması, sağlık durumunun kötüleşmesi ve hatta vefat etmesi gibi ciddi durumlarda tazminat taleplerini karşılar.

Bu sigorta türü, hem hastaların haklarını korumak hem de hekimlerin finansal güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Hekimlerin mesleki uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri beklenmedik durumlar karşısında mali bir güvence sunar. Tıbbi hizmetlerin karmaşıklığı ve yüksek sorumluluk gerektirmesi nedeniyle hekimler için büyük bir öneme sahip olan bu sigorta, her ihtimale karşı hazırlıklı olmayı amaçlar.

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, hastaların güvende hissetmelerini sağlayarak hekim-hasta ilişkisine de katkıda bulunur. Hem hastaların hem de hekimlerin haklarını korurken sağlık sektörünün etkin bir şekilde çalışmasına katkıda bulunur. Bu sigorta, mesleki hizmetler sırasında olası riskleri en aza indirir ve toplumun sağlığına hizmet eder.

Hekim mesleki sorumluluk sigortasından kimler faydalanabilir?

hekim

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, sağlık sektöründe çalışan ve tıbbi hizmetler sunan birçok kişi için oldukça önemli bir güvence sağlar. Kimlerin bu sigortadan faydalanabileceği konusunda bazı temel meslek grupları vardır.

 • Diş Hekimleri: Diş hekimleri, tıbbi uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri risklere karşı hekim mesleki sorumluluk sigortasından faydalanabilirler.

 • Kamuya Bağlı veya Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler: Hastanelerde, kliniklerde veya diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler, mesleklerini icra ederken olası hatalara karşı sigortalanabilirler.

 • Serbest Çalışan Hekimler: Serbest pratisyen hekimler veya uzman hekimler, kendi muayenehanelerini işletiyorlarsa veya bağımsız bir şekilde hastalarına hizmet veriyorlarsa, hekim mesleki sorumluluk sigortasından faydalanma ihtiyacı duyarlar.

 • Tıp Uzmanları: Tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde uzman olan hekimler, uzmanlık alanlarına özgü risklere karşı sigorta yaptırabilirler.

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, bu ve benzeri tıbbi profesyonellerin, hastalarının güvenliğini ve kendi finansal güvencelerini sağlamak adına önemli bir adımdır. Ancak bu sigortadan kimin faydalanması gerektiği, hekimlerin uzmanlık alanlarına, çalışma koşullarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. İhtiyaçlarınıza en uygun sigorta planını seçmek için bir sigorta uzmanıyla görüşmek her zaman iyi bir fikirdir. Bu sayede, kendinizi ve hastalarınızı her türlü olası riskten koruma altına almış olursunuz!

Hekim mesleki sorumluluk sigortası sözleşmesi ne zaman sona erer?

Hekim mesleki sorumluluk sigortası sözleşmesi, belirli koşullar altında sona erer. Bu sona erme durumları şunlar olabilir:

 • Mesleki Faaliyete Son Verilmesi: Hekim, mesleki faaliyetlerini sonlandırır ve artık hastalarına tıbbi hizmet sunmazsa, sigorta sözleşmesi sona erer.

 • Sözleşmenin Feshi: Taraflardan birinin sözleşmeyi feshetme kararı alması

 • Sözleşmeden Cayılması: Sigortalı veya sigorta şirketi, belirli koşullar altında sözleşmeden cayma hakkına sahip olabilir. Bu durumda da sigorta sözleşmesi sona erer.

Sigorta kapsamında karşılanabilecek azami teminat tutarları nelerdir?

sigorta-teminat

Hekim mesleki sorumluluk sigortasının özellikleri, hekimin uzmanlık alanına ve risk grubuna göre farklılık gösterir.

Sigorta primleri, hekimlerin uzmanlık alanlarına bağlı olarak 4 farklı risk grubuna ayrılmıştır. Her risk grubu için belirlenen azami teminat tutarı ve sigorta primi farklıdır. İşte bu risk gruplarına ve teminat tutarlarına bir göz atalım:

 • I. Grup: 200.000 TL azami teminat tutarı ile yıllık 150 TL sigorta primi
 • II. Grup: 400.000 TL azami teminat tutarı ile yıllık 300 TL sigorta primi
 • III. Grup: 600.000 TL azami teminat tutarı ile yıllık 500 TL sigorta primi
 • IV. Grup: 800.000 TL azami teminat tutarı ile yıllık 750 TL sigorta primi

*Sigorta primlerine %5 banka sigorta muamele vergisi eklenir.

Belirtilen teminatlar, bir olay başına ödenebilecek maksimum miktarları ifade eder. Özellikle IV. Grup için belirlenen 800.000 TL'lik teminat, ciddi ve nadir görülen risklere karşı yüksek bir güvence sağlar.

Toplam tazminat miktarı ise poliçe kapsamında 1.800.000 TL'yi aşamaz. Bu, hekimlerin bir yıllık sigorta dönemi içinde karşılayabilecekleri maksimum toplam tazminatı belirler.

Hekim mesleki sorumluluk sigortasında meslek risk grupları tablosu aşağıdaki gibidir:

Meslek Risk Grupları
Uzmanlık Dalları 1.GRUP 2.GRUP 3.GRUP 4.GRUP
Pratisyen Tabip X      
Acil Tıp(İlk ve acil yardım)       X
Adli Tıp X      
Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi     X  
Ağız,Yüz ve Çene Cerrahisi       X
Aile Hekimliği   X    
Algoloji     X  
Anatomi X      
Anesteziyoloji ve Reanimasyon       X
Askeri Psikiyatri   X    
Askeri Sağlık Hizmetleri X      
Beyin ve Sinir Cerrahisi       X
Cerrahi Onkoloji       X
Çevre Sağlığı X      
Çocuk Acil       X
Çocuk Cerrahisi     X  
Çocuk Endokrinolojisi   X    
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları     X  
Çocuk Gastroenterolojisi     X  
Çocuk Genetik Hastalıkları   X    
Çocuk Göğüs Hastalıkları       X
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi     X  
Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları   X    
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi     X  
Çocuk Kardiyolojisi     X  
Çocuk Metabolizma Hastalıkları   X    
Çocuk Nörolojisi   X    
Çocuk Radyolojisi     X  
Çocuk Romatolojisi     X  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları     X  
Çocuk Ürolojisi       X
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları   X    
Çocuk Yoğun Bakımı       X
Deri ve Zührevi Hastalıkları   X    
El Cerrahisi       X
Endodonti     X  
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları   X    
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji     X  
Epidemiyoloji X      
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon   X    
Fizyoloji X      
Gastroenteroloji     X  
Gastroenteroloji Cerrahisi       X
Genel Cerrahi       X
Geriatri   X    
Göğüs Cerrahisi       X
Göğüs Hastalıkları     X  
Göz Hastalıkları     X  
Halk Sağlığı X      
Harp Cerrahisi     X  
Hava ve Uzay Hekimliği   X    
Hematoloji     X  
Histoloji ve Embriyoloji X      
İç Hastalıkları     X  
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları   X    
İş ve Meslek Hastalıkları   X    
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi       X
Kadın Hastalıkları ve Doğum       X
Kalp ve Damar Cerrahisi       X
Kardiyoloji     X  
Klinik Nörofizyoloji   X    
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları     X  
Nefroloji     X  
Neonatoloji       X
Nöroloji     X  
Nükleer Tıp   X    
Ortodonti     X  
Ortopedi ve Travmatoloji       X
Çocuk Diş Hekimliği   X    
Periferik Damar Cerrahisi       X
Perinatoloji       X
Periodontoloji   X    
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi       X
Protetik Diş Tedavisi     X  
Radyasyon Onkolojisi   X    
Radyoloji     X  
Romatoloji   X    
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları     X  
Sitopatoloji (Sitoloji) X      
Spor Hekimliği   X    
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp   X    
Temel İmmünoloji X      
Tıbbi Biyokimya X      
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji X      
Tıbbi Farmakoloji X      
Tıbbi Genetik   X    
Tıbbi Mikoloji (Mikoloji) X      
Tıbbi Mikrobiyoloji X      
Tıbbi Onkoloji     X  
Tıbbi Parazitoloji X      
Tıbbi Patoloji X      
Tıbbi Viroloji X      
Üroloji     X  
Yoğun Bakım       X
Diş Tabibi   X    
Restoratif Diş Tedavisi     X  
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi   X    
Gelişimsel Pediatri   X    

 

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, hekimlerin mesleki uygulamaları sırasında karşılaşabilecekleri beklenmedik durumlar karşısında mali bir güvence sunar. Her hekimin uzmanlık alanına ve risk durumuna göre uygun bir prim seçeneği bulunur, böylece kendilerini ve hastalarını koruyarak mesleki hizmetlerine devam edebilirler.


cigdemozdogan
Çiğdem Özdoğan
30 Yazı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olduktan sonra, 2002 yılından bu yana Sigorta sektöründe farklı yöneticilik kademelerinde görev aldı. Bugüne kadar sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük kadrolarında Satış, Acente Yönetim, Eğitim & Kalite, Digital Pazarlama ve Çağrı merkezi alanlarında uzmanlığını geliştiren Çiğdem, Wingie Enuygun Grup bünyesinde Sigorta Direktörü olarak görev alıyor. Çiğdem, Enuygun Sigorta’nın temsilciliğini yaptığı sigorta şirketleri ile ilişkilerini de yürüterek, Enuygun Sigorta'nın insurtech yöntemlerini daha yoğun kullandığı ve müşterilerine en iyi sigorta deneyimini yaşattığı sürekli gelişen ve büyüyen bir organizasyon yaratmayı hedefliyor.
Popüler Yazılar
Kaskolu araç pert olursa ne olur?
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991602
Otomatik BES için maaşınızdan ne kadar kesinti yapılacak?
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991560
Kasko hasarsızlık indiriminin bozulmadığı haller nelerdir
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991220
Özel diş tedavisi de SGK kapsamına giriyor
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991112
Popüler Sigorta Yazıları
Uzman Yazarlar