Bu hafta sonunda yaşadığımız depremin üzerinden tekrar diğer büyük depremlerimizi ve Simav'ı hatırladık. Yaşamakta olduğumuz kayıpların ve sıkıntıların yanı sıra önemli bir gerçeği tekrar hatırlatmakta fayda var. Nasıl ki depremle yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuz gerçeği ile sürekli yüzleşiyorsak, DASK'ı önemsemeyi ve öğrenmeyi de yaşanan afetlerin üzerinden tekrar hayatımızı kurabilmek için başarmalıyız.

Ülkemiz topraklarının %96' sının farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleriiçinde ve bu bölgelerde nüfusun %98' i yaşamakta. Birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşayanların toplam nüfusumuza oranı ise %70 civarında bulunmaktadır. Son 60 yıl içinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatikleri dikkate alındığında, bu tür hasarların 2/3'ü deprem kaynaklı.

İçindekiler

Dask nedir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun kısaltılmış adıdır. DASK kısaltması yaygınlaşarak zorunlu deprem sigortası yerine ürün adı gibi kullanılmaya başlamıştır.

Tanım: 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili maddi zararlar Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Dask kapsamındaki binalar

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar.
 • 634 sayılı kat mülkiyeti kapsamındaki bağımsız bölümler bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya kredi ile yapılan meskenler

Dask ne işe yarar?

Kapsamı

 • Kapsamdaki tüm konutları prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına alır
 • Deprem hasarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtır
 • Sağlıklı yapılanma sistemine katkı sağlar deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin eder.

Teminat

 • Depremin
 • Deprem sonucu yangının
 • Deprem sonucu infilakın
 • Deprem sonucu tsunaminin
 • Ddeprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olduğu maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere) DASK tarafından sigorta bedeline göre kadar teminat alınmaktadır.

Teminat dışında kalan haller

 • Enkaz kaldırma masrafları
 • kar kaybı iş durması
 • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
 • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

DASK neden sigorta şirketlerince yapılır?

DASK'ın poliçe üretimi sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından yerine getirilmektedir. Sigorta şirketleri kendi üzerlerinde hiç bir risk tutmadan riski ve primi kuruma devretmektedir.

Nasıl yaptıracağız?

En ucuz sigorta türlerinden biri olan DASK’ı yaptırmak çok kolay. Yıllık 30-40 TL'lerden başlayıp 150-200'lere çıkan bir prim ödemesi söz konusu. Türkiye'deki 30 sigorta şirketine bağlı yaklaşık 15.700 yetkili acente ve sigorta acentesi banka şubeleri tarafından yapılıyor. Birinci deprem risk bölgesindeki 100 m² betonarme bir konut ayda sadece 12 TL'ye zorunlu deprem sigortasıyla güvence altına alınabiliyor. Zorunlu deprem sigortası poliçesi yenilemelerinde prim tutarı üzerinden yüzde 20 indirim yapılıyor. En az 8 dairenin bir arada yaptığı toplu başvurularda da yüzde 20 indirim uygulanıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası maksimum 150.000 TL’ye kadar teminat sağlar. Konutunun yeniden inşa değeri daha yüksek ise, Konut Sigortası yaptırarak ihtiyari deprem teminatı dahilinde DASK poliçenin üzerinde kalan bedel için tam koruma sağlayabilirsin.


betulsungurlu
Betül Sungurlu
25 Yazı
ODTÜ Havacılık Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA mezunu. Ar-ge, banka, yatırım ve danışmanlık şirketlerinde 10 yıldan fazla çalıştı.
Popüler Yazılar
Kaskolu araç pert olursa ne olur?
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991602
Otomatik BES için maaşınızdan ne kadar kesinti yapılacak?
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991560
Kasko hasarsızlık indiriminin bozulmadığı haller nelerdir
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991220
Özel diş tedavisi de SGK kapsamına giriyor
Tuğba Hacıbayramoğlu
Tuğba Hacıbayramoğlu
A7ADBFD8-24A5-46F8-AB3F-8A3D7CFE3E991112
Popüler Sigorta Yazıları
Uzman Yazarlar