Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır?

Çiğdem Özdoğan
13 Ekim 2023

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sağlık hizmetlerine daha kapsamlı erişim sağlamak ve beklenmedik sağlık harcamalarına karşı güvence altına almak isteyen bireyler için önemli bir adımdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olmak için öncelikle bir sosyal sağlık güvencesinin olması gerekir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teklifinizi öğrenmek için ilk etapta  başvuru formundaki bilgileri doldurmanız yeterlidir. Teklifinizi öğrenmeniz için gerekli olan bilgiler, kimlik numaranız,doğum tarihiniz,talep ettiğiniz teminat şekli ve teklifin tarafınıza ulaşması için iletişim bilgileriniz.

Size sunulan teklif primini ve teminatları uygun bulursanız sağlık beyan formu olarak adlandırılan mevcut ve geçmiş sağlık bilgilerinize dair bir form tarafınıza e-mail veya sigorta şirketinin uygulaması üzerinden doldurabileceğiniz şekilde (dijital) ulaşacak. 

Bu bilgiler ile yapacağınız sigorta başvurunuzun değerlendirilmesi sonucunda sigorta şirketi mevcutta var olan veya geçmişte geçirdiğiniz rahatsızlıklarınıza yönelik bazı sağlık evraklarınızı talep edebilir. Tüm bu işlemlerinizi acenteniz aracılığı ile rahatlıkla takip ve devam ettirebilirsiniz. Başvurunuz sonucunda sigortalanmanıza engel bir durum yok ise ve siz de sunulan teklif detaylarını inceledikten sonra sigortalanmayı kabul ediliyorsa sigorta priminin ilk taksidinin ödenmesi ile beraber tamamlayıcı sağlık sigortanız başlar ve ayakta tedaviler için kullanıma açılır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvuru formu nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır?

Sigorta başvuru formu, sigortalı adayının kişisel bilgilerini (kimlik, iletişim, sağlık beyanı, hesap numarası) ve tercih ettikleri poliçenin kapsamını (hastane ağı, teminat, limit, ödeme yüzdesi, muafiyet vb.), prim ödeme planını, sözleşmenin konusunu, teminatlarını ve diğer özelliklerini içeren bir belgedir. Bu form, hem firma hem de başvuran tarafından imzalanması gereken bir teklif niteliği taşır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvuru adımları

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır?

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu yapmak isteyenler için süreç oldukça basittir. İşte gerekli evraklar ve diğer tüm adımlar:

  • Başvuru için öncelikle bir sigorta şirketi seçilmelidir. Farklı sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortası planlarını karşılaştırmak önemlidir.

  • Başvuru formu doldurulmalı 

  • Başvuru formunda kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Ad, soyad, TC kimlik numarası gibi temel bilgilerin sağlanması önemlidir. 

  • Sağlık beyan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalı.

  • Bazı sigorta şirketleri, sigortalı adayından mevcut sağlık durumu hakkında sağlık raporları, tetkik sonuçları veya doktor raporu gibi belgeler talep edebilir. Başvuru sahibinin sağlık geçmişi ve mevcut sağlık durumu hakkında doğru bilgiler verilmelidir.

  • Başvuru sürecinde sunulan farklı sigorta planları arasından en uygun olan seçilmeli, planların kapsamları, primleri ve ek avantajları dikkatlice değerlendirilmelidir.

Başvuru tamamlandıktan sonra sigorta şirketi başvuruyu değerlendirir ve uygun görülmesi halinde tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi onaylanır. Onaylanan poliçe ile sağlık hizmetlerinden ilk etapta ayakta tedaviler için yararlanmak mümkün olur ve belirlenen kapsamlar dahilinde sağlık masrafları desteklenir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında poliçe onayı ardından poliçenizde ilgili rahatsızlığa dair bir istisna durumu yok ve muayene olacağınız rahatsızlık konusunu doğumsal / genetik veya poliçe yapılmasından önceki bir rahatsızlık değil ise ayakta tedavi kullanımına başlayabilirsiniz.Bunun için elbette ayakta tedavi teminatını polçenize ekletmiş olmanız gerekmekte.

Başvuru sahibi, prim ödemelerini zamanında gerçekleştirmeli ve herhangi bir sağlık sorunu yaşandığında sigorta şirketiyle iletişime geçmelidir. Böylelikle tamamlayıcı sağlık sigortası, bireylere sağlık harcamalarında güvence sağlayan önemli bir araç olur.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ayakta ve yatarak tedavi ne anlama gelir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır?

Ayakta tedavi doktor muayene, tetkik, tahlil, görüntüleme yöntemleri ve ilaç masraflarını içermektedir. Yani hastanede yatış gerektirmeyen durumlar olarak özetlenebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarına genellikle ekletilmesi tercih edilen bir güvencedir fakat ekletilmesi zorunlu değildir. Ayakta tedavi güvencesinin poliçe kapsamına ekletilmesi ek prim ile mümkündür.

Yatarak tedavi ise poliçede isteğe bağlı olarak değil, her durumda alınması gereken teminattır.

Yani sadece yatarak tedavi güvencesi ile de ekonomik bir tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olabilirsiniz.

Yatarak tedavinin kapsamı ise hastanede 24 saat ve üstü yatış gerektiren durumlar ile yatış gerektirmese dahi sağlık uygulama tebliğine (SUT) göre yapılacak işlemin uygulama zorluğuna açısından belirli bir seviyenin üzerinde olan durumlardır yani genellikle operasyonlar veya tetkik için dahi olsa girişimsel cerrahi işlemler olarak düşünebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında yatarak tedavi kapsamına giren işlemlerin poliçe kapsamında karşılanması için 3 aylık bekleme süresi bulunur. Bekleme süresi, özel şartlarda başkaca bir istisnai durum söz konusu değilse, sağlık sigortalarında poliçede belirtilen süreler geçtikten sonra ilgili rahatsızlığa dair masrafların karşılanacağı anlamını taşır. 

Bu süre tamamlayıcı sağlık sigortalarında yatarak tedaviler için 3 ay olarak uygulanırken, özel sağlık sigortalarında 1 yıl olarak uygulanır. Hem tamamlayıcı sağlık hem de özel sağlık sigortasına ekletebileceğiniz doğum teminatının geçerli olması için yine belirli bekleme sürelerine tabi olabilirsiniz.

Çiğdem Özdoğan
13 Ekim 2023
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olduktan sonra, 2002 yılından bu yana Sigorta sektöründe farklı yöneticilik kademelerinde görev aldı. Bugüne kadar sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük kadrolarında Satış, Acente Yönetim, Eğitim & Kalite, Digital Pazarlama ve Çağrı merkezi alanlarında uzmanlığını geliştiren Çiğdem, Wingie Enuygun Grup bünyesinde Sigorta Direktörü olarak görev alıyor. Çiğdem, Enuygun Sigorta’nın temsilciliğini yaptığı sigorta şirketleri ile ilişkilerini de yürüterek, Enuygun Sigorta'nın insurtech yöntemlerini daha yoğun kullandığı ve müşterilerine en iyi sigorta deneyimini yaşattığı sürekli gelişen ve büyüyen bir organizasyon yaratmayı hedefliyor.

Yorum Yap