Kasko nedir ve neleri kapsar?

Çiğdem Özdoğan
2 Nisan 2019

Kasko sigortalının iradesi dışında gelişebilecek ve poliçede kapsam altına alınan riskler ile aracı güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın poliçede belirtilen riskler neticesinde bir zarara uğraması halinde, araç onarım yapılabilir durumda ise onarım (kısmi hasar) onarım yapılamayacak durumda ise aracın hasarının olduğu günkü rayiç değerinin araç sahibine ödenmesi ile (tam ziya/ pert) zarar tazmin edilir.

Kara Araçları Kasko Sigortası genel şartlarına tabi olan bu sigorta içerdiği teminatlar bakımından Dar kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam kasko olarak dört türe ayrılmaktadır. Kasko poliçeleri 1 yıllık olarak yapılır.

Türkiye'de çok büyük oranda genişletilmiş kasko ve küçük bir oranda ise dar kasko poliçesi üretilmektedir.

Kasko ve trafik sigortası arasındaki fark nedir?

Kasko ve trafik sigortası, araç sahiplerinin yaptırabileceği iki farklı sigorta türüdür. Trafik sigortası, Karayolu Trafik Kanunu’ na göre karayolunda kullanılan tüm motorlu araçların yaptırmak zorunda olduğu ve yaptırma yükümlülüğü ruhsat sahibinde olan sigorta türüdür.

Trafik sigortası,sigortalı araç ile karşı tarafa verilen zararları tazmin eden sigorta türüdür. Kusurlu bir şekilde karşı tarafa verilen zararlar Hazine Müsteşarlığı tarafından o araç türü için o yıl belirlenmiş limitlere kadar karşılanır.

Karşı tarafa verilen zararlar maddi veya bedeni zararlar olabilir. Sigortalı araç ile başka bir araca zarar vermek dışında karşı araçtaki bir yolcu yada sürücüye yada yayaya zarar verilebileceği gibi zarar verilen şey bir kamu malı da olabilir. Kasko ise zorunlu olmayıp, kendi aracınıza gelecek hasarları karşılar.

Kasko ne kadar öder, hangi durumlarda ödeme yapmaz?

Eğer araç kasko poliçesi kapsamına giren bir risk dolayısı ile zarar görmüşse öncelikle aracın onarımını sağlamak amaçlı yapılan bir poliçe türüdür. Aracınızı sigorta şirketinin yönlendireceğini servislerde onarımı yapılır ve poliçenizde mevcut ise onarım süresi zarfında size yedek araç desteği sağlanır.

Eğer aracınız çalınmış veya poliçede belirtilen risklerden dolayı pert olmuş ve tamir edilemez bir durumdaysa, sigorta şirketi aracın hasar olmadan hemen önceki piyasa değerini size öder ve sözleşme sona erer. Ancak, her sigorta poliçesinin kapsamı farklı olabileceği için, hangi durumların ödeme kapsamına girdiğini, hangi durumlarda muafiyet ( hasardan kesinti) uygulandığını yada hangi durumların girmediğini poliçenizden kontrol etmeniz önemlidir.

Kasko Genel Şartları nda da belirtildiği üzere alkollü veya uyuşturucu etkisi altındayken yapılan kazalar, aracı ehliyetsiz ya da o araca uygun ehliyette olmayan bir sürücünün kullanıyor olması, yarışlar veya hız denemeleri sırasında meydana gelen kazalar, araca kasten verilen zararlar veya zorunlu bir sebep olmadığı halde kaza mahallini terketmek kaskoda kapsam dışı kalan durumlardır. Bu her kasko poliçesi için geçerlidir.

Kasko sigortası neleri kapsar?

Kasko sigortası genellikle aşağıdaki durumları kapsar:

  1. Çarpma ve Çarpışma: Aracınızın bir başka araç hareket haline iken kazaya karışması, sabit bir cisme çarpması yada sabit veya hareketli bir cismin araca çarpması sonucu oluşan hasarları kapsar.
  2. Çalınma ve çalınmaya teşebbüs:Poliçenizin kapsamında çalınma teminatı mevcut ise aracınızın çalınması durumunda gerekli araştırma ve prosedürler tamamlandıktan sonra haka araç bulunamamış ise aracın rayiç değerini sigortalıya öder. Eğer araç çalındıktan sonra bulunursa ve hasar görmüşse, onarım masraflarını karşılar. Ayrıca sadece aracın değil, parçalarının çalınması da bu teminata dahildir.
  3. Yangın ve Patlama: Aracınızda bakımsızlık,susuzluk,eskime, yıpranma gibi bir olaydan doğmadıkça çıkan bir yangın ya da patlama sonucunda meydana gelen hasarları kapsar.
  4. Doğal Afetler: Sel, deprem, fırtına,dolu gibi doğal afetler sonucunda aracınıza gelebilecek hasarları kapsar.
  5. Terör Eylemleri: Terör eylemleri sonucu aracınızın uğradığı hasarlar kasko sigortası kapsamında karşılanır.
  6. İhtiyari Mali Mesuliyet: Kasko, aracınızın bir kaza sonucunda başka bir araca ya da kişiye verdiği zararları da trafik sigortası limitinin yetmediği yerde bu teminatın limitine kadar karşılar.

Bu durumlar genel olarak kasko sigortasının kapsamındadır ancak her sigorta poliçesi bu durumları tamamen karşılamayabilir. Dolayısıyla, kasko sigortası yaptırırken poliçenizin hangi durumları kapsadığını ve hangi durumları kapsamadığını kontrol etmeniz çok önemlidir. Örneğin, kasko konusuna giren bir olaydan doğmadıkça yani kendiliğinden oluşan mekanik, elekronik ya da elektronik araç arızaları kasko kapsamında değildir. Aynı şekilde, arabanın kaza sonucunda onarım görmesi neticesinde oluşabilecek değer kaybı da kasko kapsamında değildir (aracın gördüğü onarımı sebebi ile değer kaybetmesi konusundaki tazmin, kazaya sebep olan kusurlu karşı taraf var ise karşı tarafın trafik sigortasının konusudur)

Kasko tek taraflı kazayı ve kusurlu tarafın hasarını karşılar mı?

Eğer bir kaza durumunda kusurlu taraf sizseniz ve kaskonuz varsa, kendi aracınızdaki hasarlar kaskonuz tarafından karşılanır. Pek tabi bu hasarın karşılanması için öncelikle poliçenizin özel şartlarında giren bir hasar durumu olması ve kasko genel şartlarında da belirtilen teminat dışı durumlardan birinin olmaması gerekir (sürücünün alkollü olması, ehliyetsiz olması gibi)

Karşı tarafın hasarları ise kaskonuzdan değil öncelikle, zorunlu trafik sigortanızdan karşılanacaktır. Eğer karşı tarafa vermiş olduğunuz bu kazadaki zararda trafik sigortası limitiniz yeterli gelmiyor ise kasko poliçenizin içindeki var ise ihtiyari mali mesuliyet teminatı trafik sigortası limitinin üzerinde kalan zararı da tazmin edecektir.

Kasko yaptırmak zorunlu mudur?

Kasko sigortası yapmak zorunlu değildir. Ancak, aracınıza gelebilecek hasarlar karşısında ciddi bir ekonomik bir güvence sağlar. Bu nedenle, özellikle 15 yaşı geçmemiş araçlara kasko yaptırılmasını tavsiye ederiz. Kasko teklifi al sayfamızda sigorta firmalarının kasko tekliflerini online olarak karşılaştırabilirsiniz.

Çiğdem Özdoğan
2 Nisan 2019
Çiğdem Özdoğan
Çiğdem Özdoğan

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olduktan sonra, 2002 yılından bu yana Sigorta sektöründe farklı yöneticilik kademelerinde görev aldı. Bugüne kadar sigorta şirketlerinin Genel Müdürlük kadrolarında Satış, Acente Yönetim, Eğitim & Kalite, Digital Pazarlama ve Çağrı merkezi alanlarında uzmanlığını geliştiren Çiğdem, Wingie Enuygun Grup bünyesinde Sigorta Direktörü olarak görev alıyor. Çiğdem, Enuygun Sigorta’nın temsilciliğini yaptığı sigorta şirketleri ile ilişkilerini de yürüterek, Enuygun Sigorta'nın insurtech yöntemlerini daha yoğun kullandığı ve müşterilerine en iyi sigorta deneyimini yaşattığı sürekli gelişen ve büyüyen bir organizasyon yaratmayı hedefliyor.

Yorum Yap