Özel Sağlık Sigortası Primleri Nasıl Belirlenir?

Hamide Nazli
2 Nisan 2019

Özel sağlık sigortalarında primler sigortalının yaşı, cinsiyeti, ikametinin bulunduğu il, mesleğine göre hesaplanıyor; bunlara ek olarak sigortalının tercihleri de prim hesaplamalarına dahil ediliyor. Hastane network tercihi, yatarak yada ayakta tedavi teminat tercihi, poliçenin doğum teminatına sahip olup olmaması yada polieçnin katılım paylı olup olmamasına bağlı ve yıllık uygulanabilcek tedavi teminat limitlerine göre de değişiklik göstermektedir. Bütün bu etken faktörlere göre sigorat teklifleri hazırlanmaktadır. Sağlık sigortası yenilemelerinde hastalık geçmişine göre muafiyet veya suprim ve kullanıma bağlı suprim veya indirim uygulanabiliyor. Daha genç yaşlar için daha düşük prim hesaplanıyor. Sadece yatarak tedavi teminatı sunan poliçeler ayakta ve yatark teminat sunan poliçelere göre daha düşük primli oluyor. Yıllık limit belirlenir ve sigoratlı katılım paylı poliçe duzenlenir ise katılım paysız ve limitisiz poliçelere göre daha düşük prim teklifleri hesaplanıyor.

Hamide Nazli
2 Nisan 2019
Hamide Nazli
Hamide Nazli

İstanbul Üniversitesi Banka ve Sigortacılık mezunu. Lise yıllarından beri aktif olarak çalıştığı sigorta sektöründe deneyim kazandıktan sonra Enuygun’a Sigorta Uzmanı olarak katıldı. 2017 yılından beri sigorta kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmak için çalışıyor.

Yorum Yap